Pas jednog sindikalca

by | Nov 18, 2019 | ZABAVA & UZIVANJE

Uz pivce, sasvim opušteno četiri drugara ćaskaše o svemu i svačemu. Pored njih su lenjo dremala četiri psa, čiji su oni bili vlasnici. Pričalo se o svemi i svačemu, fudbalu, vojsci, pa na kraju po muškom običaju, hajde da se malo pohvale i tako dodjoše na temu čiji je pas pametniji.

Prvi drugar, inženjer, misli da bi njegov pas mogao dobro da crta. Onda, da bi to i demonstrirao reče psu da donese papir i olovku i da nacrta krug, pravougaonik i trougao. Pas je to poslušno i bez problema uradio.

Knjigovodja reče da je njegov pas još pametniji i više zna. Onda je on svom psu dao zadatak da donese tuce keksica i da ih pravilno rasporedi u tri činijice. I njegov pas to uradi bez problema.

Na to će hemičar da pohvali oba psa svojih drugara, ali ipak mora da naglasi da je njegov pas još pametniji. Kako bi to i potvrdio reče psu da donese litar mleka i da u polalitarsku činiju odaspe 275ml. Kako je i ovaj pas odlično obavio zadatak koji mu je poveren sva trojica drugara ustanoviše da su im psi podjednako pametni.

Onda se okrenuše ka svome četvrtom drugaru, sindikalcu i upitaše:“ A u čemu je tvoj pas dobar?“
Sindikalac pozva svog psa i reče: „Hajde pokaži momcima šta ti znaš“

Ovaj u sekundi pojede sve kekse, popi svo mleko iz činije, pokaki se na papir i zaskoči sva tri psa po redu, nakon čega je izjavio da je povredio kičmu. Uručio je vlasnicima pasa prigovor na teške uslove rada, izjavio da je bolestan i otrčao kući.

slika: yuki dog (izvor: Unsplash)

error: Content is protected !!