Uslovi korišćenja

Online portal NAKNADNA PAMET polaže autorska prava na sve svoje sadržaje koje objavljuje.

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na portalu NAKNADNA PAMET, u obavezi su da na vidnom mestu označe naknadnapamet.rs, kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa bloga prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora linkovati (funkcionalnim linkom) na tačnu web adresu sa koje je sadržaj preuzet. Sadržaj ne sme biti ni na koji način promenjen niti se smeju koristiti samo delovi teksta ako se time gubi kontekst celog sadržaja.

Online portal NAKNADNA PAMET ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove portal preuzima.

error: Content is protected !!