Kvadrat

by | Jun 15, 2020 | MOZGALICE

kvadrat

Koji kvadrat ima ravne stranice, a koji zakrivljene?

(oba su sa ravnim stranicama)

Izvor artrea

error: Content is protected !!