Da li ste čuli za socijalno preduzetništvo?

by | Mar 28, 2018 | POSAO & NOVAC

Jedan od načina da objasnimo šta je socijalno preduzetništvo jeste da je to udruživanje i korišćenje određenih poslovnim modela, kojima preduzetnici, svojim radom, posluju sa idejom da kroz ostvarenu zaradu ispune određenu socijalnu misiju i da pozitivno utiču na društvo.

Šta to konkretno znači?

To znači da zarađena sredstva ne služe samo uvećanju imovine pojedinaca, već je svrha zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla. To su najčešće žene starije od 50 godina i osobe sa invaliditetom. Oblasti koje su zanimljive za preduzetnike ovog tipa su socijalne i medicinske usluge, obrazovanje, zaštita životne sredine ili kulturne aktivnosti u zajednici.

Važna je poruka, važna je vizija

Socijalna preduzeća koja prenose svoju ideju i poruku jasno i konzistentno, svoju viziju i vrednost koju prave, brže će izgraditi svoj kredibilitet i poverenje od strane drugih. Pitate se kako? Socijalnim preduzećima profit nije cilj sam po sebi, već sredstvo kojim se menja društvo na bolje. To se ostvaruje na dva načina: brigom o teško zapošljivim licima i radom u oblastima koja na prvi pogled nisu profitabilne, ali su izuzetno važna za svako društvo.

Možda niste znali i ovo…

U Srbiji je koncept socijalnog preduzetništva počeo da se razvija u poslednjih desetak godina. Sada naša zemlja broji oko 1200 socijalnih preduzeća. Ova brojka nije ni malo zanemarljiva, a govori o dve važne stvari. Da nam ne nedostaje ideja i inicijative, ali da su zakonski okviri, sistemska podrška i podizanje svesti o ovoj vrsti preduzetništva još uvek nedovoljno razvijena. Zato na idejama i inicijativi treba i dalje raditi, a zakonska i sistemka podrška trebala bi biti veća.

Iako današnja savremena ekonomija funkcioniše po zakonima tržišne ekonomije, sigurno postoji mesta za svakoga. Imamo veliku mogućnost izbora kada kupujemo. Da li ćemo novcem iz svog novačnika podržati velike korporacije, male biznise i socijalne preduzetnike, odluka je na nama.

Ne zaboravite da vaše komšije, svojim radom i trudom pokušavaju da se izbore za mesto na tržištu, ali i za dobrobit celokupnog društva. Pri narednoj kupovini, setite se da brojna socijalna preduzeća upravo prave možda baš ono što vama treba, ali nemaju plaćenu reklamu u najskupljim terminima na TV-u. Ako vas zanimaju ko su socijalni preduzetnici u našoj zemlji koji sigurno imaju nešto za vas i vašu porodicu, zavirite OVDE.

error: Content is protected !!