Koliko krugova vidiš?

Mozgalica – Memo test II

Za ovaj test vam je pptrebna štoperica. Izgovarajte mesece u godini obrnutim redosledom. Naglas recitujte mesece u godini počevši od decembra zaključno sa januarom. Zabeležite vreme koje vam je bilo potrebno da ih sve po redu od poslednjeg do prvog meseca nabrojite....
Koliko krugova vidiš?

Mozgalica – Memo test I

Oduzimajte od 100 po 8 i stanite kada dodjete do pedeset. Potrebna vam je olovka, list papira i štoperica. Zabeležite brojeve i vreme koje vam u sekundama koje vam je bilo potrebno da obavite zadatak. Sve ispod 20 sekundi je uspešno obavljen zadatak.    ...
Koliko krugova vidiš?

Dijagonale

Da li su dijagonale a i b iste dužine? Obe dijagonale su iste dužine. Izgledaju nejednake zbog suprotnog nagiba čini se da je dijagonala b kraća. Izvor: Artrea Jelena...
error: Content is protected !!